طرح پارچه

طرح پارچه

طرح پارچه

نقش نحوه قرار گیری خط ، فضا ، شکل به همرا رنگ در پارچه می باشد . شاید به نظر برسد که نقش از اجزاء طراحی لباس نمی باشد ، زیرا خود از اجزاء زیادی تشکیل شده است ، اما نقش و طرح پارچه را می توان به عنوان جزئی در نظر گرفت که تاثیرات بصری زیادی به طراحی لباس می دهد . طرح پارچه در راهنمایی چشم بر روی سطح لباس موثر می باشد . نقش با طرح های مختلف بر روی پارچه ایجاد می شود .

این طرح ها بر روی الیاف ، نخ ، و یا بر روی پارچه ایجاد می شوند . نقش هایی که با لیف و نخ تشکیل می شود در اقلیت هستند در این حیطه این نقش ها با تنوع در جنس الیاف و نخ ها و نحوه ی بافت ایجاد می شود . نقش پارچه از طریقه اپلیکه ، گلدوزی ، تکه دوزی ، ابر دوزی ، چاپ و…هم خلق می شود .

پارچه می تواند در همان ابتدا طرح دار باشد و یا این که بعد از برش طرح دار شود . طرح روی پارچه با رنگ ریزی  لیف و نخ و یا از طریق چاپ ، نقاشی و اسپری روی پارچه به وجود می آید . پارچه ، تاثیرات بصری قابل توجهی را در سایز ، وزن و قد فرد می گذارد . طراحان نقش و پارچه ، از منابع مختلفی در طراحی هایشان استفاده می کنند ، این منابع را می توان به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد : طبیعت ، ساخته های بشر ، انتزاعی و نمادها . برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

طبیعت :

طرح پارچه طبیعت

طرح پارچه طبیعت

طبیعت از همان ابتدا ، منبع الهام هنرمندان برای تمامی هنر ها از جمله طراحی ، نقش و پارچه بوده است . گوته شاعر آلمانی  می گوید : ( طبیعت خود هنر مند بزرگیست ) . این منبع ، به بیننده احساس آرامش را منتقل می کند . نقوشی که از الهام طبیعت می باشد ، هیچ گاه آزار دهنده نمی باشد ، از جمله نقوشی که در پارچه ها با الهام از این منبع عظیم استفاده می شود ؛ می توان به نقش پرنده ، گل ، صدف ، دانه های برف و… اشاره کرد .

ساخت بشر :

طرح پارچه ساخت بشر

طرح پارچه ساخت بشر

ساخته های بشر جزو منابعی می باشد که متنوع و پایان ناپذیر است ؛ همچون : اسباب بازی ف چرخ ، ساختمان ، نقشه ، ساعت ، کلید و…

انتزاع :

طرح پارچه انتزاعی

طرح پارچه انتزاعی

رهایی از محدودیت های مادی و آزاد سازی ذهن و خلاقیت ، سبب ایجاد نقوش انتزاعی می شود . هر چیزی در این مورد  را که حتی خیالی هم باشد ، می تواند منبع الهام باشد ؛ برای مثال : صدای دریا ، خط خطی آزاد ذهن بر روی کاغذ و …

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

انواع طرح ها

نکات کلیدی خرید پارچه