تولید پارچه

تولید پارچه

تولید پارچه

پارچه ، نتیجه به هم پیوستن نخ هایی که از الیاف به دست آمده اند ، نحوه قرار گیری نخ ، سبب شکل دهی به ساختار پارچه می باشد . بافتن پارچه به روش های متفاوتی انجام می شود . بافت ساده ، دوبل ، تاری ، پودی و کرک دار از آن جمله اند . ساختار بافت می تواند ساده ، حلقوی ، اطلسی ، ذابی ، لنو ، جکوارد ، ( ژاکارد ) و…. باشد . نحوه بافتن ، بر استحکام یا قابلیت ارتجاعی پارچه تاثیر می گذارد .

تولید پارچه

تولید پارچه

فشار حاصل از بافتن بر دوش پارچه می باشد ، پود تحت کشش کمتری نسبت به تار قرار می گیرد . پارچه با کیفیت مطلوب حاوی تعدادی تار و پود تقریبا مساوی در یک مربع یک اینچی می باشد .

استحکام پارچه به سبب برش های زیادی که برای تهیه لباس می خورد باید بالا باشد تا تار و پودش از هم جدا نشوند . پارچه باید دارای استحکام و ارتجاع پذیری باشد تا بتواند به فرم بدن در بیایید . برخی پارچه ها از  سمت تار ، پود و یا هر دوسمت ، کش می آیند پس باید به اندازه کافی مقاوم باشد تا به صورت فرو رفتگی و یا برآمدگی ، تغییر شکل ندهند .

در هنگام برش پارچه ، باید به مسیر بافت توجه شود ؛ چرا که این مسیر ، در بهبود و یا خراب کردن نتیجه کار ، اهمیت دارد . در مسیر هایی از بدن که با حرکت ، سبب کشش لباس می شود باید تار را با خط راستای الگو موازی کرد ، زیرا قدرت تار در این گونه کشش ها مناسب است .

عملیات تکمیلی :

عملیات و کار های تکمیلی در نساجی برای افزایش نرمی زیر دست ، درخشنگی و به طور کلی افزایش مرغوبیت پارچه می باشد . عملیات تکمیلی بستگی به چند عامل مهم دارد که عبارت اند از : نوع الیاف ، ویژگی فیزیکی الیاف ، قابلیت جذب مواد گوناگون شیمیایی ، حساسیت الیاف نسبت به مواد تکمیلی .عملیات تکمیلی در مجاورت رطوبت ، دما و فشار معمولا به سه روش انجام می گردد .

 

در هنگام برش پارچه ، باید به مسیر بافت توجه شود ؛ چرا که این مسیر ، در بهبود و یا خراب کردن نتیجه کار ، اهمیت دارد . در مسیر هایی از بدن که با حرکت ، سبب کشش لباس می شود باید تار را با خط راستای الگو موازی کرد ، زیرا قدرت تار در این گونه کشش ها مناسب است ،

از جمله نمونه این کشش ها می توان به محل آرنج و زانو اشاره کرد که پارچه را در هنگام حرکت می کشند . برای پارچه های نرم با طول زیاد در هنگام برش باید به زوایا توجه شود د غیر این صورت مشکل پیش می آید .

روش های مکانیکی :

مانند تراش پارچه ، خار زدن ، اتو کردن ، پرس کردن و…

روش های شیمیایی

مانند تکمیل رزین ، سفید کردن و مقام کردن پارچه در برابر آتش و غیره . در این روش معمولا در اثر فعل و انفعالات شیمیایی حاصل بین لیف و ماده شیمیایی مصرف شده عمل تکمیلی به دست می آید و یا این ماده شیمیایی مصرف شده در اثر رسوب شدن و یا اضافه شدن در روی پارچه ، باعث خواص پارچه می شود ، مانند آهار دادن پارچه پنبه ای با محلول مواد پلیمری .

روش های مکانیکی – شیمیایی :

در این حالت از روش های مکانیکی و شیمیایی به طور توام گرفته می شود ، مانند بشور و بپوش کردن پارچه و یا تثبیت حرارتی آن .

مطالب مرتبط :

آیا میدانید از شیر چگونه پارچه میسازند

تولید پارچه

پارچه الکتریکی جدید با استفاده از خورشید و باد

لباس های مقاوم در برابر شعله آتش

معرفی پارچه PVA حاوی نانوالیاف نیتریدبور

پارچه خنک کننده Coolest Comfort

دیگر مطالب مرتبط درباره ی لباس با فناوری های جدید را در این صفحه ببینید .