احساسات رنگ ها

تاثیرات احساسی رنگ ها

تاثیرات احساسی رنگ ها

به کمک رنگ ها می توان بر فردی که لباس را پوشیده و یا کسی که آن را نظاره می کند ، تاثیرات عمیق روانی گذاشت . همانطور که ذکر شد تاثیرات احساسی رنگ ها  می توانند معانی نمادین متفاوتی داشته باشند ، زرد که  در شمال روپا ، به شیادی و فریب کارو بزدلی اشاره می کند ، در چین ، رنگ امپراطور است و در سنت بودایی ، رنگ زرد ، نشان فروتنی و چشم پوشی است .

در بخش فرهنگی ، نگرش های متفاوتی درباره رنگ های یکسان وجود دارد ، در فرهنگ ایرانیان لباس عروس ، سفید است ولی ؛ در فرهنگ هندی همین رنگ در مراسم عزاداری استفاده می شود ، رنگ لباس عروس در هند قرمز است .

فابربیرن رنگ شناس معروف معاصر آمریکایی ، معتقد است که اظهار نظر مردم درباره رنگ هایی که دوست دارند و یا دوست ندارند تا حدی به شخصیت آنها ربط دارد . ولی قوانینی مطلق و علمی در این باره وجود ندارد .

تاثیر رنگ در زندگی ما

تاثیر رنگ در زندگی ما

در ادامه به تعدادی از رنگ ها و تاثیرات احساسی رنگ ها اشاره می کند :

قرمز : قدرت ، شادی ، شجاعت ، خطر ، گناه ، قربانی ، بدویت و سر زندگی را تداعی می کند .

قرمز – نارنجی : روح ، انرژی ، قدرت ، فعالیت ، جرئت ، خوش دلی و بی پروایی را به خاطر می آورد .

نارنجی : گرما ، شادی ، شجاعی ، هیجان ، انرژی ، کثرت و فروانی را می نمایاند .

زرد – نارنجی : شادی ، مهمان نوازی ، خوش بینی و گشاده رویی را حکایت می کند .

زرد : روشنی ، درخشندگی ، شادی ، مریضی ، توجه ، گرما ، خیانت و ترسو بودن را تداعی می کند .

زرد – سبز : دوستی ، جوانی ، گرمی ، استراحت ، جدید ، تلالو و بی قراری را معنی می کند .

سبز : جوانی ، شاعرانی ، آرام بخش ، خام ، بلوغ ، حسادت ، باعث استراحت بوده و نیرو بخش است .

آبی – سبز : آرامش ، استراحت ، تو داری ، صاف بودن و صداقت را به دنبال دارد .

آبی : نمایان گر صلح ، صمیمت ، افتخار ، آرامش ، وفاداری و  محافظه کاری طلقی می شود .

آبی – بنفش : راحت ، فرو تن ، تفکر ، افسردگی ، کمال ، سردی و خستگی را به یاد می آورد .

بنفش : رمز آلود ، آرام ، رسمی  ، غمگین ، سلطه گر و سلطنتی است .

قرمز – بنفش : حیران ، دودل ، بحران و دراماتیک را تداعی می کند .

قهوه ای : گرما ، طبیعی ، خودمانی و آرام بخشی را تداعی می کند .

سیاه : مرگ  ، نا مطمئن ، رمز آلود ، تشریفاتی و عزاداری را به همراه می اورد .

خاکستری : آرامش ، صمیمیت و توبه را منعکس می کند .

سفید : پاک دامنی ، صلح ، شادی ، امید ، خلوص ، معصومیت ، بخش و عشق را حکایت می کند .

 

مطالب مرتبط :

رنگ لباس متناسب با ایام هفته

اصول هماهنگ کردن رنگ لباس

رنگ لباس چگونه دیگران را جذب می کند ؟

رنگ لباس در مورد شخصیت شما چه می گوید ؟

احساسات رنگ ها