چگونه لباس بپوشیم؟

چگونه لباس بپوشیم؟

۱) تقسیم بندی و طبقه بندی کردن لباس:

به همان صورتی  که لباس هایمان را برای مراسم ختم، عروسی، مهمانی های کوچک و بزرگ تقسیم بندی می کنیم، خیلی خوب است که  این برنامه ریزی را برای لباس های خانگی خود هم نیز داشته باشیم، به این صورت که حتما لباسی برای نظافت خانه در نظر بگیریم. همچنین از پیشبند برای پخت غذا استفاده کنیم و به این تقسیم بندی، لباس خواب را هم اضافه کنیم.

 

چگونه لباس بپوشیم؟

چطور لباس شیک بپوشیم

 

۲) لباسمان را هماهنگ بپوشیم:

 

نگاهی به لباس های خانگی که در کمد داریم بیندازیم و ببینیم کدام یک از این بلوز و شلوارها می تواند با همدیگر پوشیده شوند و به قول معروف ست شوند. با این نگاه، لباس هایی که احتیاج به کامل شدن را دارند انتخاب کنیم.

 

۳) مراقب جنس لباس باشیم:

 

هر لباسی که می خریم باید جنس خوبی داشته باشد. اما این نکته درباره لباس های خانگی برخلاف تصور عموم مهم تر است چرا که این لباس ها بیشتر کثیف می شوند و احتیاج به شست وشوی بیشتری پیدا می کنند. پس گول قیمت ارزان را نخوریم و سعی کنیم آنچه می خریم جنس خوب و میفیت مناسبی داشته باشد تا به زودی کهنه و بی رنگ و رو نشود. و دقت کنیم که چگونه لباس بپوشیم؟

 

۴) سعی کنیم در منزل لباس های رنگی بپوشیم و از لباس های رنگی استفاده کنیم.

 

سعی کنیم در منزل لباس های رنگی بپوشیم و از لباس های رنگی استفاده کنیم.

سعی کنیم در منزل لباس های رنگی بپوشیم و از لباس های رنگی استفاده کنیم

 

هر کدام از ما یک ردیف رنگی خاص در ذهن داریم اما خانه فضایی است که چهار دیواری بودن و اختیاری بودنش این اجازه و جرأت را به ما می دهد تا رنگ های دیگر را هم امتحان کنیم و رنگ های جدید را هم کثیف کنیم و در نگاه دیگران به خودمان تغییری ایجاد کنیم.