دنیای مد و فشن

دنیای مد و فشن

دنیای مد و فشن یک عبارت زیبایی و شناختی محبوب در یک زمان و متن خاص است ، در حالی که ، یک روند اغلب یک اصطلاح زیبایی شناختی بسیار خاص را نشان می دهد ، و اغلب کوتاه تر از یک فصل است ، مد یک عبارت خاص و مورد حمایت صنعت است که بطور سنتی با فصل و مجموعه های مد گره خورده است.

تاثیر مد

سبک اصطلاحی است که در فصول بسیاری ادامه دارد و اغلب به جنبشهای فرهنگی و نشانگرهای اجتماعی ، نمادها ، طبقه و فرهنگ به وجود می آید .

تاثیر مد بر چه چیزی اثر می گذارد؟

 • لباس
 • کفش
 • سبک زندگی
 • لوازم جانبی
 • آرایش
 • مدل مو
 • تناسب بدن و …

تفاوت مد و لباس

 اصطلاح مد با لباس و لباس متفاوت است ، جایی که اولین لباس و مواد را توصیف می کند ، در حالی که مورد دوم به حس خاصی مانند لباس فانتزی یا لباس پوشیدن منتقل شده است. در عوض مد ، سیستم اجتماعی و زمانی را توصیف می کند که لباس را “فعال می کند” به عنوان یک نشانگر اجتماعی در یک زمان و زمینه خاص.

تاثیر مد بر جوامع

 • مد لباس
 • صنعت مد
 • روند مد
 • تأثیرات سیاسی
 • تأثیر فناوری
 • تأثیرات اجتماعی
 • تأثیرات اقتصادی
 • اقتصاد دایره ای
 • مخارج داخلی
 •  نیازهای مصرف کنندگان
 • رسانه
 • روابط عمومی و رسانه های اجتماعی
 • چشم انداز انسان شناسی
 • مالکیت معنوی
 • فعالیت سیاسی
 • مد روز مدرن
 • مد اوایل آمریکا
 • حرکت جامعه با استفاده از مد
 • جنبش حقوق مدنی
 • رنگگرایی در مد
 •  آمار و …
  مطالب مرتبط
 • مد لباس مردانه
 • دنیای مد و فشن